اهم پروژه های انجام شده در بخش بازرگانی:

 

تأمین، نصب، پیکربندی و پشتیبانی تجهیزات دیتاسنتر همراه اول (سایت توحید)

راه اندازی سیستم MVNE همراه اول جهت خدمات به اپراتورهای مجازی

تأمین سامانه متمرکز مدیریت فروش و خدمات مشتریان (مفخم) همراه اول

راه اندازی کیوسک همراه ( فروش خدمات همراه اول بر بستر VTM)