ماموریت‌های فناوری‌های نوین:

 

راهکارهای مرتبط در حوزه هوش تجاری (BI)


توسعه‌ی خدمات کدهای دستوری

توسعه‌ی نرم افزار موبایل/ دسکتاپ

تأمین و اجرای سیستم‌های جریان ضعیف

سیستم‌های پشتیبان کسب و کار (BSS)

سیستم های پایش سلامت محور

کمک داور ویدئویی (VAR)

سامانه‌ی جامع و یک‌پارچه‌ی تردد