مشتریان B2B:

پیامک:
آتیه داده پرداز، سرزمین هوشمند، جیرینگ، رهیاب رایانه گستر، رهیاب پیام گستران، ارمغان

شارژ و بسته‌ی اینترنت: ای ویز، فناآوران انیاک

محصولات دیجیتال:
شهر خودرو، افق کوروش، کاله، مجلس شورای اسلامی، الیت، زاراوان، قشقایی شیراز